Është e përhapur se besatimi i Ebu Bekrit ka ndodhur me konsensus (ixhma) të sahabëve, mirëpo kjo thënie është pasim i verbër dhe nuk është e saktë. E vërteta është se ka pasur disa sahabe të medhenj të cilët nuk e kanë besatuar Ebu Bekrin për...
... lexo të plotë .....

Së pari:Le të supozojmë se përpara vetës kemi një libër burimi i të cilit është i panjohur, ne nuk dimë asgjë për historinë e shkrimit të tij, e as lidhje me autorin e tij, por para vetës kemi brumin substancial i cili na jep mundësinë të...
... lexo të plotë .....

Domethënia e riskut Risku është një term që synon “gjëjen apo pjesën” nga e cila lejohet që të përfiton prej saj gjallesa e gjallë dhe ku askush nuk ka të drejtë që ta ndaloje atë nga ky përfitim. Si shprehje, tregon “mundësinë apo aftësinë” e...
... lexo të plotë .....

Një interpretim rreth ringjalljes #Kurani thekson: [Zullumqarë thonë: "Ju nuk jeni kah pasoni tjetër, përveç një njeri të magjepsur! Shih se si të mveshin ty epitete (i çmendur, poet, i magjepsur), andaj ata kanë humbur dhe nuk mund ta gjejnë rrugën...
... lexo të plotë .....

Xheberitë janë një fraksion që mendojnë se logjikës nuk i takon të njohë se çfarë është e mirë dhe e drejtë dhe çfarë e keqe dhe e shëmtuar, por kjo dallohet vetëm përmes sheriatit. Të njëjtët i kanë atribuuar Allahut gjymtyrë dhe pjesë të qenies,...
... lexo të plotë .....

Xheberitë për të argumentuar doktrinën fataliste të tyre se Allahu është Ai që i cakton dhe krijon punët e robit, u argumentuan edhe me disa tekste fetare, ma kryesori prej tyre ishte ajeti në të cilin Allahu xh.sh. tregon për Ibrahimin i cili iu...
... lexo të plotë .....

Kurani që moti i ka vënë pabesimtarët në konfuzion. Disa paganë e patën akuzuar Profetin Muhamed se ai e kishte marrë kuranin nga një Farkëtar i Romës, i cili realisht nuk e fliste mirë arabishten. Disa prej tyre gjithashtu thonë se Muhamedi mori...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...