Ajo që sot quhet Kuran fillimisht ishte një pjesë recitimi gojor që i ishte shpallur Profeti Muhamed gjatë 23 viteve në kohë, vende, kontekste dhe situata të ndryshme. Është e zakonshme që shokët e dalluar të Muhamedit ti kenë mësuar përmendësh...

Këta artikuj janë vazhdimësi e artikujve tanë të mëparshëm mbi Dëshminë e Ekzistencës së Zotit si Realitet i Pa kushtëzuar. Ne kërkojmë nga lexuesit tanë që para se tu futen këtyre gjurmimeve, fillimisht të lexojnë me kujdes argumentet që neve kemi...

Shumica e besimtarëve në mesin e myslimanëve, të krishterëve dhe hebrenjve pohojnë se është e pamundur që ne të kuptojmë plotësisht dinamikën e ndërhyrjes së Perëndisë në jetën tonë. Ky pretendim është 100% i pakuptimtë, thjesht sepse, nëse Zoti ka...
... lexo të plotë .....

1-Është transmetuar se imam Aliu ka thënë: “Unë jam Abdullahu, vëllau i të dërguarit të Allahut, unë jam Siddiku i madh (الصديق الأكبر) nuk e thotë këtë pas meje askush përveç gënjeshtarit. Jam falur para se të faleshin njerëzit shtatë vite”. E ka...
... lexo të plotë .....

Ali ibën Ebi Talibi ishte koka e ehli bejtit[1], më i ditshmi i këtij ymeti pas profetit, Allahu qoftë I kënaqur me të dhe familjen e tij. Ky shkrim është një vështrim i shpejtë që flet për diturinë e këtij sahabiu të madh. Mirëpo, a thua vallë,...
... lexo të plotë .....

Muaviu nuk e mbështeste pushtetin e tij vetëm në forcë, por ideologjia e tij prekte edhe zemrën e besimit. Ai u kishte thënë njerëzve se mospajtimi mes tij dhe Aliut (alejhi selam) kishte ndodhur me caktimin e Allahut dhe se Allahu kishte vendosur...
... lexo të plotë .....

Virtytet e imam Hysejnit Veçoritë e imam Hysejnit janë të njohura për çdo mysliman. Mjafton se ai ishte prej anëtarëve të Ehli Bejtit, nipi i pejgamberit të Allahut, djali i Aliut dhe Fatimes, vëllai i Hasanit. Allahu i madhëruar e ka pastruar ehli...