Në përgjigje të disa pretendimeve ateiste

Çështja e ekzistencës së padrejtësisë dhe korrupsionit në botë është çështja më argumentuese e ngritur zakonisht nga jobesimtarët për të treguar se kjo botë nuk drejtohet nga një Krijues i mençur dhe i aftë "Perëndia". Ata thonë se nëse ekziston një krijues "zot " i universit, atëherë ai duhet të jetë i aftë dhe i ditur; Nëse është kështu, ai duhet të parandalojë shfaqjen e së keqes, padrejtësisë dhe korrupsionit në këtë botë nëse nuk është i kënaqur me atë që po ndodh.

Përgjigjja e kësaj kërkese është e thjeshtë: Zoti e ka instaluar aftësinë në njerëz për të bërë të mirën dhe të keqen dhe më pas i urdhëroi ata të bënin mirë dhe ua ndaloi të bëjnë shtypjen dhe të keqen, gjithashtu ai i paralajmëroi ata për një ditë gjykimi ku secili prej tyre do të mbahet përgjegjës për veprimet dhe veprat e tij.

I Plotfuqishmi ka thënë në Kuran (All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim)

Prandaj, Zoti fillimisht dëshiron që njerëzit të jenë në gjendje të zgjedhin nëse do të bëjnë mirë ose keq dhe premtoi t'i shpërblejë ata që zgjedhin rrugën e drejtë dhe vendosi ndëshkimin ndaj atyre që bëjnë ndryshe.

Pra, në qoftë se Zoti do të ndërhynte për të parandaluar çdo veprim të keq dhe të padrejtë të njerëzve, i gjithë koncepti i shpërblimit dhe ndëshkimit dhe llogaridhënia e barabartë e të gjithë njerëzve nuk do të kishte asnjë vlerë dhe do të bëhej e pakuptimtë. Për më tepër, kjo do të rezultonte në barazimin e të shtypurve me shtypësit dhe vullnetet e synuara me të korruptuarit.

Për më tepër, Zoti nuk do të kishte një argument të vlefshëm kundër shtypësve dhe të korruptuarve, sepse drejtësia hyjnore kërkon që të gjithë njerëzit të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre të lira dhe të pavarura që kanë ndodhur pa ndërhyrje të jashtme.

E nëse dikush thotë: Pasi që Zoti është i Ditur dhe i vetëdijshëm për të gjitha veprimet dhe shfaqjet e bëra nga krijesat e tij, pse atëherë Ai nuk e avancon shpërblimin e tij ndaj atyre që e meritojnë dhe nuk e përshpejton dënimin e Tij ndaj atyre që e meritojnë, pa pasur nevojë të kalojnë nëpër përvojën e vështirë të jetës dhe sprovimin në këtë botë?

Përgjigjja ndaj kësaj është se Zoti nëse do të vepronte kështu; disa ti fuste në parajsë e disa në zjarr pa bërë asgjë, atëherë nuk do t'i gjykonte njerëzit për meritën e tyre, pasi që të drejtat mund të arrihen vetëm përmes punës dhe përvojës aktuale.

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...