A mund të ketë Vlera Morale Objektive nën ateizëm?

Përkufizime:

Objektivi - diçka që është e vërtetë pa marrë parasysh se sa njerëz besojnë në të.

Vlerat morale - standardet e së mirës dhe të së keqes - ato qeverisin një sjellje dhe zgjedhje individuale (si f.v.:bujaria është e mirë, vrasja është e keqe, gënjeshtra është e keqe, etj.).

Detyrë Morale - diçka që është e detyrueshme ose e nevojshme për qeniet njerëzore. Për shembull: DUHET të jesh bujar; DUHET të mos vjedhin.

Llogaridhënia morale - do të thotë se do të ketë pasoja dhe ndëshkim kur dikush nuk vepron në mënyrë etike dhe morale.

Tre të fundit janë të pamundura nën ateizmin. Nën ateizmin, asnjë moral objektiv nuk ekziston sepse vlerat morale të çdo personi janë vetëm mendimi i tyre dhe nuk ka asgjë që mund të përcaktojë se cili mendim është i saktë mbi mendimet e tjera. Në fakt, nën ateizmin, njerëzit janë vetëm një lloj tjetër i kafshëve me kulturën e tyre të specieve shoqërore dhe morali është vetëm një iluzion.

Nën ateizmin - edhe sikur të mund të argumentonit se ka një Moral Objektiv, pra bujaria është e mirë, vrasja është e keqe - nuk ka ende një koncept të detyrave morale. Kjo sepse nuk ka asgjë në një botëkuptim ateist që objektivisht KËRKON një person që të praktikojë mirësinë dhe të veprojë në mënyrë etike.

Përfundimisht, edhe nëse ju i keni vendosur disi Vlerat Morale Objektive dhe Detyrat Morale Objektive nën ateizmin, në fund nuk ka Llogaridhënie Morale. Personit i cili jeton një jetë të mirë dhe personit që jeton një jetë e keqe - nën ateizëm – e kanë pikërisht fatin e njëjtë, sepse ata pushojnë së ekzistuari pasi që të vdesin dhe nuk ka ringjallje.

Ajo që është quajtur shoqëria tolerante ku çdo gjë lejohet, asgjë nuk ka rëndësi, asgjë nuk është më e shenjtë apo private, nuk është një premtim themelor për një botë të re e të guximshme dhe të drejtë. Këto trende të frikshme pas arritjes materiale duhet patjetër të nxiten nga paqeja e mendjes , me ndërgjegje, me vlera morale, të cilat duhet të ringjallen. 

Një pasion për drejtësinë, kërkimin e barazisë, respektin për tolerancën, përkushtimin ndaj dinjitetit njerëzor - këto janë vlera universale njerëzore të cilat janë të shpërndara gjerësisht në ndarjet e klasës, racës, gjuhës, besimit dhe gjeografisë dhe përbëjnë atë që filozofët klasikë, në Lindje dhe në Perëndim, e kanë përshkruar si "virtyt" njerëzor - jo thjesht mungesën e kufizimeve negative ndaj lirisë individuale, por edhe një sërë përgjegjësish pozitive, disiplinave morale që pengojnë lirinë të shndërrohet në licencë.

 

Përpunoi: Drilon Gashi
Pejë, 2017

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...