Keqkuptime që duhet përmirësuar [Bashkimi i këmbëve në namaz] Falënderimi është gjithmonë për Allahun, salati dhe salami për profetin dhe familjen e tij të pastër. Prej mirësive dhe dhuntive të Zotit ndaj neve dhe ndaj myslimanëve mbarë është...
... lexo të plotë .....

Disa vëllezër tanë që po e quajnë vetën selefij, në me krye shejh Albanin, me fanatizëm kanë deklaruar se: Pas marrjes së tekbirit, duart duhet të vendosen në gjoks. Argumentet e tyre: 1-Muhamedi a. s. thotë: "Ne Pejgamberët jemi urdhëruar që ta...
... lexo të plotë .....

Në pyetjen se a lejohet martesa me kushërirën dhe me vajzën e xhaxhait, hallës, dajës dhe tezës, përgjigja e arsyeshme duhej të ishte: Lejohet, përderisa të na vije argumenti I cili e ndalon një gjë të tillë. Për ta ndaluar një gjë, duhet të kemi...
... lexo të plotë .....

1- Vail ibën Huxhri r. a ka thënë: ”Profeti a. s kur bënte sexhde, së pari vendoste gjunjët e tij, pastaj duart dhe kur ngrihej ngrinte duart para gjunjëve të tij”[1]. Hafëz ibën Mundhiri në “Eusat” (3/166) ka thënë: “Hadithi i Vail ibën Huxhrit...
... lexo të plotë .....