Keqkuptime që duhet përmirësuar [Bashkimi i këmbëve në namaz] Falënderimi është gjithmonë për Allahun, salati dhe salami për profetin dhe familjen e tij të pastër. Prej mirësive dhe dhuntive të Zotit ndaj neve dhe ndaj myslimanëve mbarë është...
... lexo të plotë .....

Disa vëllezër tanë që po e quajnë vetën selefij, në me krye shejh Albanin, me fanatizëm kanë deklaruar se: Pas marrjes së tekbirit, duart duhet të vendosen në gjoks. Argumentet e tyre: 1-Muhamedi a. s. thotë: "Ne Pejgamberët jemi urdhëruar që ta...
... lexo të plotë .....

Në pyetjen se a është e ndaluar sheriatikisht martesa me kushërirën dhe me vajzën e xhaxhait, hallës, dajës dhe tezës, përgjigja e arsyeshme duhej të ishte: Për ta ndaluar një gjë, duhet të kemi argument. Argumentet janë tri llojesh:
... lexo të plotë .....

1- Vail ibën Huxhri r. a ka thënë: ”Profeti a. s kur bënte sexhde, së pari vendoste gjunjët e tij, pastaj duart dhe kur ngrihej ngrinte duart para gjunjëve të tij”[1]. Hafëz ibën Mundhiri në “Eusat” (3/166) ka thënë: “Hadithi i Vail ibën Huxhrit...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...