1-Është transmetuar se imam Aliu ka thënë: “Unë jam Abdullahu, vëllau i të dërguarit të Allahut, unë jam Siddiku i madh (الصديق الأكبر) nuk e thotë këtë pas meje askush përveç gënjeshtarit. Jam falur para se të faleshin njerëzit shtatë vite”. E ka...
... lexo të plotë .....

Ali ibën Ebi Talibi ishte koka e ehli bejtit[1], më i ditshmi i këtij ymeti pas profetit, Allahu qoftë I kënaqur me të dhe familjen e tij. Ky shkrim është një vështrim i shpejtë që flet për diturinë e këtij sahabiu të madh. Mirëpo, a thua vallë,...
... lexo të plotë .....

Virtytet e imam Hysejnit Veçoritë e imam Hysejnit janë të njohura për çdo mysliman. Mjafton se ai ishte prej anëtarëve të Ehli Bejtit, nipi i pejgamberit të Allahut, djali i Aliut dhe Fatimes, vëllai i Hasanit. Allahu i madhëruar e ka pastruar ehli...
... lexo të plotë .....

Lufta e Deves ka ngjarë në Basra në vitin 36 sipas kalendarit hënor, mes forcave të prijësit të besimtarëve Ali ibën Ebi Talibit a.s dhe ushtrisë rebele[1] të cilën e udhëhiqte Talha dhe Zubejri r.a së bashku me Aishën r.a, e cila kishte shkuar...
... lexo të plotë .....

Disa kalifë, mbretër, princa dhe mullaha deri në mbretërimin e kalifit abasit Muhamed ibën Rashid Mu’tasimit, nuk e njohën vijimësinë e Ali ibën Ebi Talibit a.s si kalif i drejtë, bile disa prej tyre e mallkonin atë nëpër minbere. Këtë të vërtetë...
... lexo të plotë .....

S’ka dyshim se familja e ndershme dhe e pastër profetike dhe shokët besnik të pejgamberit ishin gjenerata më e mirë që ka njohur njerëzimi pas profetëve. Ishin filizat më të mirë që qelën ndonjëherë në ndonjë ymet prej ymeteve. Historia e...
... lexo të plotë .....

1-Abdurrahman ibën Udejs El Belevij Sahabij i njohur, prej atyre që ia kanë dhënë besën pejgamberit nën hijen e drurit. Dhehebiu në librin e tij “Tarih Islam” (vëll. 3, fq. 531) ka thënë: “Është Sahabij, që ka marrë pjesë në Besatimin e Akabesë, është...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...