Allahu xh.sh. është Zot i gjithë njerëzve. Në Kur‘an Ai thotë: [Zotit të botëve] (Fatiha,1). Pejgamberi a.s. thotë: ”Të gjithë njerëzit janë nga Ademi, kurse Ademi është krijuar nga toka.” (Ibën Maxhe). Njeriu është krijesa më e nderuar e Zotit në...
... lexo të plotë .....

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka kushte, të cilat nëse gjenden atëherë bëhet obligim, e nëse jo, jo. 1: Individi ta dijë se ajo që po urdhëron është punë e mirë, ndërsa e ndaluara e keqe. Nëse nuk e ka të qartë këtë gjë, atëherë ai...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...