Shumë hoxhallarë dhe studiues bashkëkohorë gabojnë kur kundërshtojnë një medh’heb me bazat e medh’hebit tjetër, shembull: kundërshtojnë fikhun hanefij me usulin e shafive apo hadithologëve. Ky konsiderohet gabim trashanik në gjurmimet shkencore. Po përmendim...
... lexo të plotë .....

Disa njerëz e konsiderojnë shpikje në fe (bidat) nëse ti i praktikon ato çështje fikhu që janë të bazuara në hadithe të dobëta (daife). Po kështu, edhe mendimin e dijetarit tjetër nëse ai mendim nuk përkon me medh’hebin e tyre! Shejh Albani mbante...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...