Fjala istigathe dmth.: Kërkimi i ndihmës apo drejtimi I kërkuesit drejt dikujt që t’ia plotësojë nevojën e tij. Robi duhet që në çdo gjendje ti drejtohet Allahut të madhëruar, ti përgjërohet dhe ti lutet vetëm Atij. Ai është dëgjuesi dhe plotësuesi i nevojave...
... lexo të plotë .....

Ka një kohë bukur të gjatë që unë personalisht jam distancuar nga mësimet e Muhamed ibën Abdulvehabit. E kam bërë këtë, jo nga injoranca e as nga interesi personal, por me vetëdije të plotë dhe vetëm pasi kam lexuar gjitha libërthat e tij-disa prej...
... lexo të plotë .....

Muhamed Ibën Abdulvehabi s’ka qenë ndonjë dijetar i madh - siç e lartësojnë pasuesit e tij dhe nuk ka asnjë vepër që e dëshmon imamllakun e tij prej ixhtihadi. Krejt librat që i ka përpiluar sa ishte gjallë, në këtë kohën tonë të letrës s’kalojnë...
... lexo të plotë .....

Gjitha falenderimet janë për Allahun, paqja dhe mëshira e Tij qoftë mbi profetin dhe familjen e tij! Poleiteistët e kohës së pejgamberit edhe pse kanë pranuar Krijuesin, e disa prej tyre kanë besuar disi edhe ringjalljen, ata kanë mohuar të...
... lexo të plotë .....

“Vehabi-junë dhe Nexhdi-junë” është emri më i përhapur i lëvizjes të cilën e themeloi Muhamed ibën Abdylvehabi në krahinën Nexhd, në Arabinë Saudite. Kjo lëvizje u shqua me këta dy emra, nga vet vehabitë dhe nga kundërshtarët e tyre. Pra lëvizja e...
... lexo të plotë .....

Disa selefij mohojnë argumentin logjik, me pretekstin se logjikat qenkan të shumta dhe kontradiktore!!! Xhevapi ndaj tyre ka shumë përgjigje, le ta zgjedhin cilën të dëshirojnë! 1- U thuhet atyre: Ju gjykuat se çështjet logjike janë kontradiktore? Në çfarë u...
... lexo të plotë .....

Këto janë disa transmetime që vëjnë në pah disa bindje akaidore të imamit të medh’hebit hambeli, Imam Ahmedit r. a, bindje këto që sipas vehabive dhe akides së tyre konsiderohen kufër i madh, shirk, bidat, dervishizem, adhurim varrezash dhe humbje...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...