Vehabitë e “xhihadit” thonë se gjykimi me diçka tjetër pos asaj që ka zbritur Allahu është kufër që e nxjerr personin prej fesë. Ata për këtë bazohen në fjalët e Allahut xh. sh: […gjykimi (vendimi, ligjvënia dhe pushteti)I takon vetëm...
... lexo të plotë .....

Vehabitë janë pajtuar mes vete se fjala e disa njerëzve (O i Dërguari i Allahut, medet) . . . është shirk i madh që të nxjerr nga feja, sepse Allahu është Ai që jep medet, sikurse ka thënë në kuran: [Ne secilit atyre dhe atyre i japim (shtojmë...
... lexo të plotë .....

Prej fletushkave të Muhamed ibën Abdulvehabit, është edhe libërthi “Navadikul Islam”, në të cilën ai ka përmendur dhjetë pikat kryesore, ku sipas tij, prishin islamin e besimtarit, në kuptimin se: kush bie në njërën prej këtyre pikave, ai ka bërë...
... lexo të plotë .....

Vehabitë kanë thënë: Lutja e të vdekurve dhe kërkimi i ndihmës prej tyre është shirk. Në qoftë se një person mendon se lejohet të lutet dikush tjetër pos Allahut , si p. sh. të luten melaiket apo profetët, atëherë ai bëhet renegat dhe del nga...
... lexo të plotë .....

Nëse dikush thotë: A konsiderohet një vepër kufër që të nxjerr nga feja, nëse nuk i bashkëngjitet asaj diçka prej punëve të zemrës? Në kuptimin: Nëse asaj vepre të thjeshtë nuk i shtohet diçka prej bindjeve të zemrës që të nxjerrin nga besimi? Fillimisht...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...